آیا از آشنایان خود بی خبرید؟؟؟

آیا از آشنایان خود بی خبرید؟؟؟ آیا مدتی است که اقوام خود را ندیده اید؟؟؟!!!!

کافیست یکبار با دوست پسر یا دوست دختر خود در سطح شهر ظاهر شوید، آنگاه اموات خود را هم میبینید!!!!!!

/ 31 نظر / 14 بازدید