چندتا جک باحال که حالتو جا بیاد

بیزینس چیست؟
.
.
.
.
اظهار نظر یک اصفهانی وقتی دوچرخه ای زین نداشته باشد-!!!غودا چیست؟
.
.
.
.
.
..
.
.
.
کلمه ای که بروسلی وقتی میگفت زورش 3 برابر میشد... :|
 
Aidjwp qmgdatg rdmgrmhda, hmpa gmpam

tdgatm mpdawg gwpa amgd adg...


ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﭼﻴﺴﺖ؟


ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﮔﻮﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻛﻪ


ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﻛﻤﻪ " Shift+alt " ﺭﺍ


ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ!


/ 7 نظر / 10 بازدید