استاتوس های خنده دار

کودک درونم مدام پیرمرد درونم رو اسکل میکنه میخنده بیشعور !

قدیما اینجوری نبود والا ، حتی جرات نمی کرد پاشو جلوش دراز کنه

..................................................................................

کنترل تلوزیون ما به درجه ای از عرفان رسیده که اگه باتری هاشو هم

دربیاری ولی چند بار بزنی پشتش بازم کار میکنه

/ 3 نظر / 17 بازدید
GOOD BOY

سلام. وب جالبی داری. به منم سر بزن[لبخند]

GOOD BOY

نامرد نیستمو لینکت کردم[نیشخند]