مشخصات فیسبوک

مشخصات واقعی :
اسم :سیمین
تحصیلات :سیکل

متولد:دهات
علایق:کشتن مگس و بازی با دم گاو
... ... ...
مشخصات فیسبوکی :
اسم:پانتآ
تحصیلات :دکترای شیمی
متولد:تهران،الهیه
علایق: مسافرت با هواپیمای شخصی

/ 3 نظر / 16 بازدید