/ 2 نظر / 34 بازدید
مازیار

ما دیر به دنیا آمده ایم که زود به زود خسته می شویم! قدیم ها دنیا روی دور ِ تند نبود قدیم ها می شد عاشق شوی... خیر نبینی... سال ها بعد خسته شوی نه که خیرندیده باشی از همان سر و چنگ بیندازی به هر سلامی تا بل خستگی هایت را بتکانی تناسخ است یا تکامل؟ که در سی سالگی هزار سال زندگی کرده ایم!؟

مازیار

بیا و معجزه باش مگر بهار ، جز آمدن چه کار می کند ...