اگه بی جنبه ای این پستو بیخیال

 

 

قیافرو....

واقعا بروازخدابترس

فک کردی ما ازاون خونواده هاشیم؟؟؟

اره؟؟؟

ولی مچتُ گرفتما کاملا معلوم شد از اون بچه مثبتایی

 خجالت داره ....والااااااااا...... ما بچه بودیم پامونُ جلو مامان بابامون دراز نمیکردیم

/ 14 نظر / 11 بازدید